„… jesteście niezbędni nie przez to, co możecie uczynić dzięki waszym zdolnościom i sile fizycznej, ale przez to, co możecie uczynić dzięki wierze w Boga (…). Wolontariat, ten wspaniały fenomen naszych czasów, powinien być żywy pośród was. (…) żaden młody człowiek, będący w waszym wieku, jeśli nie poświęci – w takiej czy innej formie – jakiejś cząstki swego czasu na służbę innym, nie może nazywać siebie chrześcijaninem.„ (Św. Jan Paweł II)

WOLONTARIAT PARAFIALNY

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą ludzi, która odpowiedzialnie i systematycznie dzieli się miłością z tymi, do których posyła nas sam Bóg. Wśród nas są zarówno studenci, jak i osoby, które etap studiów mają już za sobą. Ale łączy nas jedno: Poruszeni wezwaniem św. Jana Pawła II do służby innym pragniemy aktywnie i z radością pomagać potrzebującym.
JAK POMAGAMY?

Św. Matka Teresa z Kalkuty często powtarzała zdanie: „Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.” Wolontariusz przynosi przede wszystkim miłość, którą może ofiarować, puste ręce chętne do tego by pomagać, dzięki łasce danej nam od Boga. Dlatego my angażujemy się m in. w :

 • pomoc osobom starszym w parafii
  • wspólne spędzanie czasu
  • pomoc w codziennych czynnościach
  • roznoszenie paczek Caritas do domów podopiecznych
 • pomoc dzieciom w świetlicy
  • wspólne odrabianie lekcji
  • rozmowa i zabawa
 • pomoc bezdomnym
  • wigilia dla bezdomnych
  • zbiórka paczek z ubraniami, środkami czystości
 • pomoc na rzecz misji
  • modlitwa na rzecz misji
  • animacje misyjne w szkołach

Wolontariat działa przy parafii p.w. podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku Wrzeszczu. Pomoc osobom starszym i dzieciom odbywa się właśnie na terenie parafii.

FORMACJA

Zdajemy sobie sprawę, z tego, że sama pomoc to nie wszystko. Wolontariat jest przestrzenią do poznawania działania Boga, jak i samych siebie. Dlatego też spotykamy się na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych i modlitewnych. Poniżej przedstawiony jest harmonogram spotkań, na które zapraszamy zarówno wolontariuszy, jak i inne osoby zainteresowane. Osoby nowe prosimy o poinformowanie nas drogą mailową o chęci uczestnictwa w takim spotkaniu.

SPOTKANIA DLA WOLONTARIUSZY

LUTY
17.02 (piątek, godz. 17:30) WOLONTARIAT = SŁUŻBA, czyli odnaleźć Chrystusa
– spotkanie formacyjne

25.02 (sobota, godz. 10:00) WOLONTARIAT MA JUŻ 5 LAT
– spotkanie dla obecnych i byłych wolontariuszy posługi osobom starszym z okazji 5-ciolecia wolontariatu pomocy osobom starszym w parafii

MARZEC
17.03 (piątek, godz. 17:30) POMAGAM INNYM, ALE NIE ZAPOMINAM O SOBIE
– spotkanie formacyjne

KWIECIEŃ
07.04 (piątek, godz. 17:30) CIERPIENIE PODOPIECZNYCH
– spotkanie z medykiem (spotkanie obowiązkowe dla osób pełniących posługę u osób starszych)

MAJ
19.05 (piątek, godz. 17:30) ŚWIADECTWA POSLUGI W WOLONTARIACIE
– spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych

CZERWIEC
17.06 (sobota, godz. 10:00) SPOTKANIE Z PODOPIECZNYMI
23.06 (piątek, godz. 17:30) WOLONTARIAT W WAKACJE
– spotkanie organizacyjne

Wszystkie spotkania odbywają się w salkach duszpasterstwa Akademickiego WINNICA (ul. Mickiewicza 24) W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

KONTAKT
Jeśli dysponujesz odrobiną wolnego czasu, jeśli chcesz dzielić się swoją miłością i czasem z tymi, którzy tego potrzebują… Nie zwlekaj! Dołącz do nas :).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected], albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne sekcje:

Pomoc Osobom Starszym

s. Katarzyna ([email protected])

Mateusz Hinc ([email protected])

Łukasz Mroziak ([email protected])

Paczki Caritas

Renata Sarnowska ([email protected])

Świetlica dla dzieci

Paulina Kupracz ([email protected])

s. Teresa ([email protected])

Pomoc na rzecz Misji

Klaudia Krzyżanowska ([email protected])

Inga Patoka ([email protected])

Pomoc bezdomnym

Magdalena Elmanowska ([email protected])

Koordynator wolontariatu parafialnego:

Małgorzata Szopińska ([email protected])

WOLONTARIAT wAKCJI (ZAGRANICZNY)

Nasze Duszpasterstwo Akademickie pod koniec 2013 roku rozpoczęło współpracę z Jezuickim Centrum Społecznym w Akcji. Wówczas wystartowała pierwsza edycja projektu „Dobro -> Podaj dalej!”. Za sobą mamy już dwa wyjazdy misyjne – wolontariat w Kazachstanie oraz w południowej Syberii, w trakcie których poprzez służbę pomnażaliśmy dobro. W wakacje 2017 planujemy wyruszyć do Kairu.

Punktem wyjścia jest dla nas różnoraka aktywność i wyzwania. Poprzez dawanie siebie innym staramy się jednocześnie lepiej poznawać własne wnętrze oraz otaczający świat. W Akcji pragniemy być dla innych. Chcemy uczyć się służyć, także poprzez rozwój osobisty.

Projekt „DOBRO -> podaj dalej!” jest dwuletnim programem, który składa się z trzech części: przygotowań, zagranicznego wyjazdu misyjnego oraz rocznego wolontariatu w Gdańsku.

W pierwszym etapie oprócz wszelkich działań przybliżających nas do kolejnego wolontariatu, angażujemy się w służbę drugiemu człowiekowi w naszej Parafii. Pracujemy z kandydatami do bierzmowania, przygotowując ich do tego sakramentu, prowadzimy weekendowe warsztaty ewangelizacyjne dla młodzieży w parafiach w pobliżu Trójmiasta, angażujemy się w posługę osobom starszym i chorym. Przygotowania zarówno pod względem materialnym, kulturowym i merytorycznym, jak i duchowym traktujemy jako równoważne aspekty niezbędne do realizacji przyjętych założeń. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony wolontariusza, ale radość z niesienia pomocy innym zrekompensuje poniesione trudy, a współpraca w grupie pogłębi otwartość na drugiego człowieka.

Podczas wolontariatu za granicą chcemy przekazać jak najwięcej dobra, radości i miłości tym, których spotykamy na miejscu. Jednocześnie mając na uwadze doświadczenie dwóch poprzednich edycji projektu, jesteśmy pewni, że sami za każdym razem otrzymamy jeszcze więcej, głównie dlatego, że wyjazdy takie uczą doceniać wszystko to, co się ma i dziękować Bogu za każde, nawet najmniejsze DOBRO.

Po powrocie chcemy kontynuować misję szerzenia dobra, dlatego też realizujemy założenia rocznego wolontariatu w Trójmieście dopasowanego do bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

Do akcji prowadzą nas pragnienia i refleksja. Jej owocami są dla nas są lepsze poznanie świata, a także nas samych. Wolontariat misyjny pomaga dostrzegać na co dzień potrzeby drugiego człowieka oraz uczy zgodnie z duchem ignacjańskim – szukać Boga we wszystkim, również w tym co w życiu niekoniecznie jest łatwe, a czasem bywa bardzo trudne.
Dobro przekazywane dalej powraca ze zdwojoną siłą !

Tegoroczny koordynator projektu wAkcji:

Magdalena Westa ([email protected])

 

 

Osoby odpowiedzialne:

Małgosia Szopińska
główny opiekun
[email protected]
Mateusz Hinc
osoby starsze
[email protected]
Łukasz Mroziak
osoby starsze
[email protected]
s. Kasia
opiekun nowych osób
[email protected]