Charyzmaty

Jako wspólnota Odnowy chcemy przede wszystkim współpracować z Duchem Świętym, otwierając się na Jego dary i charyzmaty.

Wielu z nas doświadcza szczególnego obdarowania, którym możemy dzielić się we wspólnocie podczas naszej posługi np. w diakoniach.