Opis wspólnoty

 A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. (Oz 11,3-4)

Jesteśmy wspólnotą akademicką, działającą przy parafii ojców Jezuitów w Gdańsku Wrzeszczu. Pociągnięci przez Ducha Świętego doświadczamy odnowy charyzmatycznej, która pomaga nam otwierać się na Boga jako kochającego Ojca, nawiązywać głębokie więzi z innymi ludźmi i poznawać siebie samych. Wspólnota gromadzi ludzi młodych – studentów i pracujących.

Swoje miejsce mają też małżeństwa, których z biegiem lat jest coraz więcej. Zrzesza je oddzielna małżeńska wspólnota mająca swoje korzenie w Efraimie.

W każdą środę o 19:30 Efraim spotyka się na wspólnej modlitwie uwielbienia. Miejscem naszych spotkań i formacji są również małe grupy, w których modlimy się fragmentem z Pisma Świętego oraz dzielimy się swoim doświadczeniem życia z Panem Bogiem i przeżywania codzienności. Co tydzień w niedzielę o 13:00 uczestniczymy w akademickiej Mszy Świętej, która jest częścią naszej formacji duchowej, a w każdy czwartek spotykamy się na Mszach Duszpasterstwa Akademickiego „Winnica”, do którego należy nasza wspólnota. Częścią naszej formacji są także wyjazdy na weekendowe dni skupienia do Gdyni (2 razy w roku – na jesieni i na wiosnę) oraz rekolekcje wakacyjne Efraima.

Od jesieni 2015 r. osoby zaangażowane w służbę we wspólnocie mogą przystąpić do Przymierza. Jest to przyrzeczenie składane Bogu, które ma na celu większą wierność Bogu i Jego prowadzeniu zarówno w życiu codziennym jak i wspólnotowym.

 

Charyzmaty

Jako wspólnota Odnowy chcemy przede wszystkim współpracować z Duchem Świętym, otwierając się na Jego dary i charyzmaty. Wielu z nas doświadcza szczególnego obdarowania, którym możemy dzielić się we wspólnocie podczas naszej posługi np. w diakoniach.

Słowa z księgi Ozeasza mówiące o więzach miłości, są określeniem szczególnego charyzmatu jaki dany jest Efraimowi jako całości. Te więzy oznaczają zdolność budowania głębokich relacji z Panem Bogiem, z sobą samym i z innymi ludźmi. W Efraimie uczymy się nawiązywać osobową więź z kochającym nas Bogiem Ojcem. Wchodzimy na drogę poznania i akceptacji siebie. Uczymy się także pogłębiania naszych relacji z innymi ludźmi, bycia autentycznymi i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Efraim nie jest miejscem, w którym żyjemy oderwani od rzeczywistości, ale przygotowujemy się do życia w otaczającym nas świecie. Uczymy się życia z Panem Bogiem w konkretnej rzeczywistości w której funkcjonujemy: na uczelni, w pracy, w rodzinie, wśród znajomych. Także to jest szczególnym darem Pana Boga dla naszej wspólnoty, który w ten sposób przygotowuje nas do wypełniania powołania osób świeckich w Kościele Katolickim.

Jak do nas trafić?

dojazd