Aby jeszcze bardziej być bliżej Niego, bliżej Jego miłości zawieramy przymierze z Bogiem w obecności całego Kościoła. Chcemy w ten sposób wzmacniać naszą wiarę, relację z Bogiem i być świadectwem dla innych.

Modlitwa w miesięcznej intencji wspólnoty odbywa się także co tydzień po zakończeniu niedzielnej mszy o godz. 13:00 w Małym Kościele.

Przystępując do Przymierza deklaruję, że należę do wspólnoty Efraim, która jest dla mnie ważna i chcę być za nią współodpowiedzialny, pragnę w niej posługiwać oraz uczestniczyć w jej życiu. Do Przymierza mogą przystąpić osoby, które są we wspólnocie minimum pół roku. Przyrzeczenie składane na jesieni obowiązuje przez rok, zaś składane na wiosnę obowiązuje pół roku.

Pierwsze wstąpienie do Przymierza miało miejsce po jesiennych dniach skupienia 23 listopada 2014 r. w trakcie akademickiej niedzielnej Mszy Świętej. Od tego czasu regularnie co pół roku można przystąpić do przymierza.

Istnieją dwa stopnie przymierza, w zależności od długości stażu posługi we wspólnocie.

  • Przymierze ucznia – dla osób początkujących
  • Przymierze apostoła – dla osób z większym doświadczeniem
  • Więcej informacji o przymierzu udzielą animatorzy grupek dzielenia