Formujemy się w małych 10-osobowych grupkach, w których spotykamy się raz w tygodniu i dzielimy się tym jak doświadczamy Jego obecności w naszym życiu.

Opiekują się nią animatorzy czyli osoby, które czuwają nad prawidłowym przebiegiem cotygodniowego spotkania oraz pomagają osobom z grupki przybliżyć się do Boga i znaleźć swoje miejsce we wspólnocie. Podczas dzielenia zebrani modlą się fragmentem Pisma Świętego oraz dzielą owocami swojej modlitwy. W trakcie trwania spotkania obowiązują następujące zasady:

  • nikt nie komentuje tego, co powiedziała dana osoba,
  • nie przerywa innym wypowiedzi,
  • każdy mówi o sobie,
  • to, co zostało powiedziane na grupce, zostaje pomiędzy jej uczestnikami,
  • grupka ma charakter dzielenia się, a nie dyskusji.

Nasi animatorzy

Ola

Jakub

Wtorek

Ola

Jakub

Kasia

Paulina

Środa

Sandra

Emila

Czwartek

Ania

Asia