Formujemy się w małych kilkunasto-osobowych grupkach, w których spotykamy się raz w tygodniu i dzielimy się tym jak doświadczamy Jego obecności w naszym życiu.

Grupkami piekują się animatorzy czyli osoby, które czuwają nad prawidłowym przebiegiem cotygodniowego spotkania oraz pomagają osobom z grupki przybliżyć się do Boga i znaleźć swoje miejsce we wspólnocie. Podczas dzielenia zebrani modlą się fragmentem Pisma Świętego oraz dzielą owocami swojej modlitwy.

W trakcie trwania spotkania obowiązują następujące zasady:

  • 1. Nikt nie komentuje tego, co powiedziała dana osoba,

  • 2. Nie przerywa innym wypowiedzi,

  • 3. Każdy mówi o sobie,

  • 4. To, co zostało powiedziane na grupce, zostaje pomiędzy jej uczestnikami,

  • 5. Grupka ma charakter dzielenia się, a nie dyskusji.

Nasi animatorzy

Sara

Jakub

Wtorek

17:30 | 18:00

Ola

Przemek

Emilka

Wiktoria

Środa

17:15 | 17:30

Marzena

Daria

Czwartek

17:30

Iza

Karolina