• W każdą środę o 19:30 Efraim spotyka się na wspólnej modlitwie uwielbienia.

  • Miejscem naszych spotkań i formacji są również małe grupy dzielenia, w których modlimy się fragmentem z Pisma Świętego oraz dzielimy się swoim doświadczeniem życia z Panem Bogiem i przeżywania codzienności.

    Spotkania odbywają się raz w tygodniu popołudniami. Lista animatorów oraz otwartych grupek znajduje się tutaj

  • Co tydzień w niedzielę o 13:00 uczestniczymy w akademickiej Mszy Świętej, która jest częścią naszej formacji duchowej, a w każdy czwartek o 19:30 spotykamy się na Mszach Duszpasterstwa Akademickiego „Winnica”, do którego należy nasza wspólnota.

  • Częścią naszej formacji są także wyjazdy na weekendowe dni skupienia do Gdyni (2 razy w roku – na jesieni i na wiosnę) oraz wakacyjne rekolekcje ignacjańskie.

  • Od jesieni 2015 r. osoby zaangażowane w służbę we wspólnocie mogą przystąpić do Przymierza. Jest to przyrzeczenie składane Bogu, które ma na celu większą wierność Bogu i Jego prowadzeniu zarówno w życiu codziennym jak i wspólnotowym.