Ewangelizacja jest to świadczenie o Jezusie Chrystusie. Odkrywanie Jego w drugim człowieku, do którego zostaliśmy posłani. Ewangelizator to osoba, która poprzez doświadczenie miłosierdzia w spotkaniu z Panem na modlitwie, otrzymuje łaskę odwagi do głoszenia Dobrej Nowiny. Każdy z nas jest powołany do wyjścia i mówienia o tym, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. (J 3, 16-18a)

Idź przeto teraz, oto posyłam cię – Wj 3, 10

Nasza wspólnota wyraża gotowość do pełnienia radosnej służby ewangelizacji poprzez prowadzenie rekolekcji dla gimnazjalistów, licealistów, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania; ewangelizacyjne wyjścia “na ulicę”; coroczną akcję Otwórz Oczy, która ma na celu przypomnienie o obecności Jezusa Chrystusa w rzeczywistości akademickiej.

Jeśli Pan Bóg powołuje Ciebie do posługi ewangelizacji: [email protected]

 

Udało nam się osiągnąć wiele w dziele Ewangelizacji, oto niektóre z naszych działań:

Gimnazjaliście ze Starej Kiszewy

Gimnazjaliści ze Starej Kiszewy

2014-2016
Przygotowanie gimnazjalistów ze Starej Kiszewy do bierzmowania

Gimnazjaliście z Sobowidza

Gimnazjaliści z Sobowidza

2014-2017
Przygotowanie gimnazjalistów z Sobowidza do bierzmowania

Rekolekcje dla gimnazjum w Poznaniu

Rekolekcje dla gimnazjum w Poznaniu

II 2016
Rekolekcje dla gimnazjum w Poznaniu

Gimnazjaliści z Gdańska

Gimnazjaliści z Gdańska

2016
Przygotowanie gimnazjalistów z Gdańska (parafia pw. Świętego Krzyża) do bierzmowania

Lednica 2016

Lednica 2016

04.06.2016
Ewangelizacja na polach Lednickich

Ewangelizacja uliczna w Poznaniu

Ewangelizacja uliczna w Poznaniu

27.08.2016
Ewangelizacja uliczna w Poznaniu