Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! (1 Tes.5, 19-21)
Troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa” (1 Kor.14, 1)

Charyzmat proroctwa jest jednym z darów Ducha Świętego; to mówienie w Imieniu Boga ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze (1 Kor 14,3).

Zatem zadaniem diakonii rozeznającej jest przyjmowanie, rozeznawanie i ogłaszanie Słowa Bożego (a więc Proroctwa) na spotkaniach modlitewnych naszej wspólnoty, a także w innych sytuacjach wskazanych nam przez Pana lub przez wspólnotę.

Na spotkaniach formacyjnych diakonii uczymy się jak wzrastać w posłudze prorockiej i jak się w niej rozwijać, staramy się aktywnie poszukiwać Wolę Pana (a więc rozeznajemy to, do czego Pan wzywa poszczególne osoby, diakonie lub całą wspólnotę) i sumiennie czuwać nad wypełnianiem się Proroctwa. Poznajemy także Ducha Świętego – Tego, Który jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Wolą Bożą (Flp 2,13).

Osoby odpowiedzialne:

Ola Adahs

Kamila Wenta