Modlitwa jest niezwykłym czasem osobistego spotkania i przebywania z Bogiem, rozmowy z Nim, wsłuchiwania się w Jego głos. Jest darem i zjednoczeniem się dwóch pragnień: pragnienia szukającego nas Boga i naszego pragnienia, aby Mu odpowiedzieć. W naszej wspólnocie od wielu lat istnieje diakonia modlitwy, której celem jest służba wspólnocie poprzez modlitwę, wzrastanie i doskonalenie daru modlitwy, które ma prowadzić do coraz to większej miłości do Boga, pogłębiania relacji z Nim i rozwoju wiary.

Do podstawowych zadań diakonii należą:

  • posługa modlitwą wstawienniczą – modlitwa o uzdrowienie, o wylanie darów Ducha Świętego
  • rozwijanie i pogłębianie daru modlitwy wstawienniczej poprzez prowadzenie warsztatów, wspólne dzielenie się doświadczeniem modlitwy
  • modlitwa w intencji Efraima – modlitwa osobista oraz wspólne spotkania diakonii, na których polecamy Bogu całą wspólnotę, wydarzenia, którymi wspólnota żyje
  • prowadzenie skrzynki z intencjami
  • modlitwa towarzysząca akcjom ewangelizacyjnym takim jak Otwórz Oczy, pomoc w przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowania czy ewangelizacja w schronisku dla nieletnich

Do diakonii może należeć każdy, kto ma w sobie pragnienie modlitwy, modlitwy za innych, za wspólnotę, każdy, kto pragnie rozwijać w sobie ten dar.

Osoby odpowiedzialne:

Kasia Maszlanka

Kasia Kaleta