Media jako środek komunikacji dają nam możliwość przekazywania wielu treści w różnych formach. Nasza diakonia posługuje we wspólnocie wykorzystując je w celu przekazywania informacji o życiu wspólnoty, prawd ewangelicznych i nauki Kościoła. Wszelkie treści w zależności od sytuacji i potrzeby są kierowane zarówno ku członkom wspólnoty, jak również osobom spoza niej.

Zadania diakonii:

  • prowadzenie strony internetowej i profilu na Facebook’u
  • tworzenie grafik/plakatów na profil na Facebook’u
  • obsługa forum mailingowego oraz listy mailingowej
  • wykonywanie i zbieranie zdjęć z wydarzeń wspólnotowych oraz aktualizacja galerii
  • nagrywanie i rozpowszechnianie filmików promujących wspólnotę
  • prowadzenie gablot informacyjnych wspólnoty w Dużym i Małym kościele
  • projekty okazjonalne np. koszulki wspólnotowe

Jeśli chcesz podjąć wyzwanie współpracy w ramach któregoś z powyższych zadań, zapraszamy do realizacji misji w naszej diakonii 😉

 

Bartosz Stachowski

Monika Naumczyk