Oto, wielka tajemnica wiary!

Tym wyrażeniem wypowiadanym natychmiast po słowach konsekracji, kapłan głosi sprawowane misterium i odsłania swój zachwyt nad substancjalną przemianą chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa, rzeczywistością, która przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. W istocie Eucharystia jest w całym tego słowa znaczeniu „tajemnicą wiary”, „streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary”. Wiara Kościoła jest istotowo wiarą eucharystyczną i karmi się ona w szczególny sposób przy stole Eucharystii. (Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 6)

Uświetnienie przeżywania celebracji tej właśnie tajemnicy jest zadaniem diakonii liturgicznej służby ołtarza. Diakonia organizuje oprawę akademickiej Mszy Świętej niedzielnej oraz czwartkowej oraz Świętego Triduum Paschalnego, a także stawia za cel krzewienie pobożności eucharystycznej poprzez formację liturgiczną jej członków i wspieranie uczestnictwa we Mszy Świętej wspartego nabożną znajomością struktury, gestów oraz podstaw teologii liturgii.

Osoby odpowiedzialne:

sluzby_bartekh
Bartek Horiszny
[email protected]